Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายพัก แก้วคำ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างขยายเขตประปาโดยการวางท่อพีวีซี.หลังบ้านนายชายญา ถึงบ้านนายย้วน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างขยายเขตประปาโดยการวางท่อพีวีซี.จากบ้านป้าอวน ก้อนเนียม ไปบ้านนายชื้น เครือวัน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 1175 (กม.ที่ 4+400) บ้านรังแร้ง จาก กม.0+00-2-440 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกระเชาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุน้ำยาเคมีดับเพลิงแห้ง เพื่อใช้ในโครงการอบรมซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำประปา หมู่ที่ 2 และปั๊มสูบน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกระเชาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9